FANDOM


Słowacki

Juliusz Słowacki (1809-1849) — poeta; twórca polskich dramatów romantycznych (np. Kordian, Balladyna, Fantazy, Sen srebrny Salomei); nowator w zakresie środków artystycznych, również w liryce, poemacie dygresyjnym Beniowski i utworach z późnego okresu, w których głosił postęp społeczeństwa rozumiany jako bunt ducha wiecznego rewolucjonisty (Samuel Zborowski, Król-Duch).

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki